Omdat we privacy
heel belangrijk vinden.

Goed om te weten
- Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de diensten van StudioVolt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties.

- We werken altijd volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Goed om te weten
- Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de diensten van StudioVolt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties.

- We werken altijd volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Goed om te weten
- Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de diensten van StudioVolt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties.

- We werken altijd volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In dit privacy statement lees je welke gegevens we verwerken en leggen we zoveel mogelijk uit waarom we dat doen.

Vragen en misbruik melden
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@studio-volt.nl 


Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Locatiegegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Voor- en achternaam
- Gegevens over afspraken
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- E-mails die je stuurt (rechtstreeks of via een contactformulier) worden bewaard in ons e-mailprogramma.

 

Doeleinden
Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn beschreven, tenzij jij zelf actief toestemming hebt gegeven dat we jouw gegevens gebruiken voor andere doeleinden.

 Wij gebruiken jouw gegevens bijvoorbeeld:
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
- Om goederen en diensten bij je af te leveren,
- Om jouw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren.
- Voor het afhandelen van jouw betaling.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen jouw gegevens niet met derden als dat niet nodig is. Als het voor het voltooien van een opdracht wel nodig is dat jouw gegevens worden gedeeld met een derde partij, dan sluiten wij vooraf een bewerkersovereenkomst met die partij. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@studio-volt.nl

© 2020 Studio Volt

© 2020. Studio Volt
Batterijstraat, 6211SH Maastricht

→ Privacy policy

× WhatsApp us!